Status prawny

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

  1. Siedzibą szkoły jest wieś Lipiny.
  2. Obwód szkolny reguluje akt przekształcenia szkoły.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Margonin.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2012 18:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Jędrkowiak
Ilość wyświetleń: 1828
20 marca 2012 19:00 (Dorota Jędrkowiak) - Zmiana treści zakładki.
20 marca 2012 18:59 (Dorota Jędrkowiak) - Zmiana treści zakładki.
20 marca 2012 18:56 (Dorota Jędrkowiak) - Dodanie nowej zakładki.