Rejestry, ewidencje i archiwa

Szkoła prowadzi:

 

- księgę ewidencji dzieci,

 

- księgę uczniów,

  

- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,

 

- rejestr zarzadzeń wewnętrznych,

 

- księgi uchwał Rady Pedagogicznej,

 

- księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

 

- księgę inwentarzową,

 

- księgę zastępstw,

 

- rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli,

 

- rejestr wydanych kart rowerowych,

 

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 

- ewidencję wyjazdów służbowych,

 

- dziennik korespondencyjny.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2012 18:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Jędrkowiak
Ilość wyświetleń: 1752
22 marca 2012 19:12 (Dorota Jędrkowiak) - Zmiana treści zakładki.
22 marca 2012 18:42 (Dorota Jędrkowiak) - Zmiana treści zakładki.
22 marca 2012 18:42 (Dorota Jędrkowiak) - Zmiana treści zakładki.