Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Dyrekcja

Janina Szlufarska-Kłosek - dyrektor szkoły

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (Dz. II).