Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Rada Pedagogiczna - skład

Barbara Szamocka                      - członek

 

Dorota Jędrkowiak                      - członek

 

Justyna Pachowicz                       - członek

 

Justyna Gallas                             - członek

  

Beata Kowalska                          - członek

 

Aleksandra Witczuk                    - członek

 

Joanna Marcinkowska                - członek

 

Agata Kowalewska                      - członek

 

Robert Kłosowski                        - członek

 

Weronika Klon                            - członek

 

Donata Otto                                - członek


Paulina Kamińska                       - członek

   

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (rozdział III).