Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa
http://splipiny.bipszkola.pl

Rada Pedagogiczna - skład

Barbara Szamocka                      - członek

 

Dorota Jędrkowiak                      - członek

 

Justyna Pachowicz                       - członek

 

Justyna Gallas                             - członek

  

Beata Kowalska                          - członek

 

Aleksandra Witczuk                    - członek

 

 Emilia Płaczek                             - członek

 

Agata Kowalewska                      - członek

 

Robert Kłosowski                        - członek

 

Rafał Gimzicki                             - członek

 

Alicja Michalska-Nowak             - członek


Paulina Kamińska                       - członek


Monika Gierczak                          - członek


Mateusz Nowakowski                  - członek


Monika Gimzicka                          - członek


Aniela Naumiuk                             - członek


Karol Kwaśny                                  - członek


Łukasz Goroński                           - członek

   

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (Dz. II rozdział 3).