Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Rada Rodziców - skład

 Maciołek Grażyna                  - przewodniczaca Rady Rodziców

 

 Najder Ewelina                        - członek

 

 Gniot Agnieszka                     - członek


Chmiel Sylwia                          - członek

 

 Cybulska Anna                        - członek

 

Słomka Wioletta                      - członek

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (rozdział III).