Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa
http://splipiny.bipszkola.pl

Rada Rodziców - skład

Sylwia Chmiel                - przewodniczaca Rady Rodziców

 

Maria Sygnecka

 

Magdalena Kliks

 

Grażyna Maciołek

 

Zbigniew Dobrzykowski

 

Karolina Szczepaniak

 

Milena Okuniewska

 

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (Dz. II rozdział 4).