Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa
http://splipiny.bipszkola.pl

Struktura organizacyjna

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

 

I etap klasy I - III

 

II etap klasy IV - VIII

 

liczba oddziałów: 7

 

liczba uczniów: 103