Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Struktura organizacyjna

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

 

I etap klasy I - III

 

II etap klasy IV - VI

 

liczba oddziałów: 6

 

liczba uczniów: 76