Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Status prawny

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

  1. Siedzibą szkoły jest wieś Lipiny.
  2. Obwód szkolny reguluje akt przekształcenia szkoły.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Margonin.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.