Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Samorząd Uczniowski - skład

- Maja Dudziak                  - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 

- Oliwia Cybulska              - członek

 

- Weronika Gniot              - członek

 

- Oliwia Kołodziejczak      - członek

 

- Jarosław Dolecki           - członek

 

- Agnieszka Słomka         - członek

 

- Jułga Zuzanna                - członek

 

- Matusz Amelia                - członek

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (rozdział III).