Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa
http://splipiny.bipszkola.pl

Rejestry, ewidencje i archiwa

Szkoła prowadzi:

 

- księgę ewidencji dzieci,

 

- księgę uczniów,

  

- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,

 

- rejestr zarzadzeń wewnętrznych,

 

- księgi uchwał Rady Pedagogicznej,

 

- księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

 

- księgę inwentarzową,

 

- księgę zastępstw,

 

- rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli,

 

- rejestr wydanych kart rowerowych,

 

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 

- ewidencję wyjazdów służbowych,

 

- dziennik korespondencyjny.