Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.bipszkola.pl

Rejestr zmian

23 stycznia 2019 12:54 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
23 stycznia 2019 12:53 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:19 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Struktura organizacyjna: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:19 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dyrekcja: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:18 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Pedagogiczna - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:16 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:14 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Rodziców - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:13 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Rodziców - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:08 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Struktura organizacyjna: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 12:01 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Rodziców - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 11:45 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 11:43 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 11:28 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 11:20 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Pedagogiczna - skład: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 11:13 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Stanowiska: Zmiana treści zakładki.
16 stycznia 2019 11:06 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Aktualizacja danych.
16 stycznia 2019 11:06 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Aktualizacja danych.
16 stycznia 2019 11:05 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Aktualizacja danych.
16 stycznia 2019 11:04 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Sapalska.
16 stycznia 2019 11:04 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Dyrektor Janina Szlufarska - Kłosek.
16 stycznia 2019 11:03 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Aktualizacja danych.
12 stycznia 2018 13:54 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
12 stycznia 2018 13:51 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
01 września 2017 21:49 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
01 września 2017 21:47 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Stanowiska: Zmiana treści zakładki.
01 września 2017 21:44 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Stanowiska: Zmiana treści zakładki.
28 sierpnia 2016 21:27 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Pedagogiczna - skład: Zmiana treści zakładki.
28 sierpnia 2016 21:21 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Aktualizacja danych.
28 sierpnia 2016 21:19 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Stanowiska: Zmiana treści zakładki.
02 lutego 2016 20:17 (Dorota Jędrkowiak) Dane główne: Aktualizacja danych.
09 października 2015 13:04 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
09 października 2015 13:03 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
09 października 2015 13:01 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
04 października 2015 20:32 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Rodziców - skład: Zmiana treści zakładki.
04 października 2015 20:24 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.
04 października 2015 20:16 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Godziny przyjmowania interesantów i załatwienia spraw.: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:57 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:56 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:55 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:50 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:46 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Rada Pedagogiczna - skład: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:44 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Stanowiska: Zmiana treści zakładki.
01 października 2015 20:42 (Dorota Jędrkowiak) Zakładki: Dokumenty szkolne: Zmiana treści zakładki.