Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa
http://splipiny.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne 21641
Rejestr zmian 4573
Zakładki: Rada Pedagogiczna - skład 3133
Zakładki: Samorząd Uczniowski - skład 2617
Zakładki: Rada Rodziców - skład 2504
Zakładki: Stanowiska 2462
Zakładki: Dyrekcja 2303
Zakładki: Godziny przyjmowania interesantów i załatwienia spraw. 2275
Zakładki: Dokumenty szkolne 1905
Redakcja biuletynu 1825
Zakładki: Status prawny 1746
Zakładki: Struktura organizacyjna 1745
Zakładki: Rejestry, ewidencje i archiwa 1670
Statystyka 1618
Zakładki: Regulaminy 1500
Zakładki: Rada Pedagogiczna 763
Zakładki: Przyjmowanie interesantów i sposób załatwiania spraw 754
Zakładki: Organy 730
Zakładki: Rada Rodziców 700
Zakładki: Samorząd Uczniowski 685
Zakładki: Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO 299
Zakładki: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 196
Zakładki: Sprawozdawczość 163